Centrum Aktywności Obywatelskiej dla aktywnych mieszkańców i organizacji pozarządowych.

Centrum Aktywności Obywatelskiej dla aktywnych mieszkańców i organizacji pozarządowych.

Dobiega końca realizacja projektu Ząbkowicko – Kłodzkie Centrum Aktywności Obywatelskiej, którego głównym  założeniem   było  zwiększenie aktywności społeczności lokalnych na Dolnym Śląsku poprzez umożliwienie dostępu do specjalistycznej wiedzy z zakresu możliwości prawnych podejmowania aktywności na rzecz środowisk lokalnych, codziennego funkcjonowania organizacji pozarządowych,  pozyskiwania środków finansowych na działania oraz budowania wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej. Dodatkowo projekt miał na celu wzmacnianie postaw obywatelskich szczególnie wśród młodzieży poprzez współpracę z Młodzieżowymi Radami w obu powiatach

Główne działania  prowadzone przez Fundację Dobrych Działań skupiały się wokół tych tematów. W ramach wsparcia dla aktywnych obywateli i organizacji pozarządowych prowadzone było doradztwo specjalistyczne w zakresie podejmowania aktywności na rzecz środowisk lokalnych, pozyskiwania środków finansowych na działania, zakładania i  funkcjonowania organizacji pozarządowych. Do dyspozycji aktywnych obywateli byli doradcy w  zakresie księgowości, prawa oraz   zarządzania projektami społecznymi, którzy pełnili dyżury w obu miastach. Wprawdzie w związku z pandemią, w ostatnim czasie dyżury odbywały się w formie zdalnej, jednak specjaliści pozostawali do dyspozycji osób potrzebujących pomocy bez ograniczeń.

Z doradztwa korzystało w trakcie trwania projektu 20  organizacji z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego. Pomoc dotyczyła bardzo różnych kwestii od powoływania nowych organizacji, poprzez rozwiązywanie codziennych problemów, aż po skomplikowane problemy księgowe, współpracę z wolontariuszami i przygotowanie do nowej perspektywy finansowej.

Ważnym działaniem w ramach  projektu  było nawiązanie, wspólnie z  Młodzieżową  Radą  Miejską  Ząbkowic Śl., współpracy z Młodzieżowymi Radami  funkcjonującymi w  obu powiatach: Młodzieżową  Radą Miasta Kłodzka oraz Młodzieżową Rada Miejską Ziębic.  Sytuacja pandemiczna nie pozwoliła nam zaangażować do wspólnych spotkań więcej młodych radnych, mamy jednak nadzieję na rozwój tej współpracy w kolejnych latach. W ramach projektu odbyło się Forum Młodzieżowych Rad  w Ząbkowicach Śl., które stało się przestrzenią do debaty o zaangażowaniu młodzieży w życie publiczne, aktywności młodych oraz stwarzaniu przestrzeni dla młodzieży w gminach i powiatach,prowadzone podczas debaty warsztaty stały się przestrzenią do wypracowania wspólnych stanowisk w sprawach dotyczących młodzieżowych rad oraz do rozmów i integracji młodych radnych. W wydarzeniu wzięli udział radni  Młodzieżowych Rad Ząbkowic Śl., Kłodzka, Ziębic, Dzierżoniowa oraz przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, wśród gości byli także  przedstawiciele władz lokalnych oraz poseł na Sejm RP. Było to ważne  i ciekawe wydarzenie, które z pewnością będziemy kontynuować w dalszej działalności Fundacji wspólnie i na rzecz młodzieżowych rad.

Forum Aktywnych Obywateli i Organizacji Pozarządowych powiatu ząbkowickiego i kłodzkiego odbyło się w wersji zdalnej, za pośrednictwem platformy ZOOM, i dało odpowiedź na ważne dotyczące działań organizacji tj. dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz pozyskiwanie środków na działalność organizacji w nowej perspektywie finansowej.

W ramach projektu dofinansowaliśmy także dwie inicjatywy międzypokoleniowe  zaproponowane  przez organizacje pozarządowe w powiecie kłodzkim i ząbkowickim. Jedną z nich były warsztaty międzypokoleniowe podczas organizowanych, przez Fundację Zespół Pałacowo- Parkowy w Bobolicach, Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W warsztatach wzięły udział całe rodziny, które wykonały instrumenty z rosnącego  w przypałacowym parku rdestu. Drugą dofinansowaną inicjatywę międzypokoleniową realizowała Młodzieżowa Rada Miejska Miasta Kłodzka wspólnie z Fundacją Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku, był konkurs z okazji Dnia Pluszowego Misia. W konkursie, dzięki aktywnej promocji na portalach społecznościowych prowadzonej przez MRM Kłodzka, wzięło udział  bardzo wielu uczestników z całej Polski, szczególnie młodych.  Ze środków projektu została zakupiona część nagród dla zwycięzców konkursu.

Czas  realizacji projektu Ząbkowicko – Kłodzkie Centrum Aktywności Obywatelskiej dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, był  bardzo  trudnym ale także owocnym czasem, ważnym dla aktywności obywatelskiej,  przewartościowania wolontariatu oraz oddonej organizacji pomocy w społecznościach lokalnych prowadzonej przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby  spowodowane pandemią.

Fundacja Dobrych Działań nie przerywa działań pomocowych i aktywizacyjnych dla organizacji pozarządowych, wolontariuszy i aktywnych obywateli.  Pozostajemy do Państwa dyspozycji jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dyżury doradców  prowadzone  są w formie zdalnej, kontakt możliwy telefonicznie oraz przez email, a także osobiście po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Zapraszamy do kontaktu jeśli macie Państwo potrzeby związane z  prowadzeniem  działań na rzecz swoich społeczności lokalnych pozyskiwaniem środków na prowadzenie działalności na rzecz środowisk lokalnych, sprawozdawczością, procesem powoływania i zamykania organizacji pozarządowych czy organizacji wolontariatu. Znajdziecie nas Państwo pod adresami:  Kłodzko  ul. Rataja 1/1 oraz w  Ząbkowice Śl. Pl. M. Skłodowskiej – Curie 1

Kontakt: Fundacja Dobrych Działań tel. 606333989, email fddfundacja@gmail.com

Przy okazji kończącego się roku życzymy Państwu i sobie spokoju, zdrowia i przestrzeni do działania, dziękując jednocześnie za Państwa zaangażowanie i codzienną pracę na rzecz środowisk lokalnych.