O fundacji

Fundacja Dobrych Działań powstała z chęci pomocy innym. Nasze działania obejmują m.in. popularyzację i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; popularyzację koncertów i imprez artystycznych w instytucjach oświatowych  i kulturalnych; propagowanie wiedzy o edukacji kulturalnej i integracji europejskiej; wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki, w tym:  koncertów, spektakli teatralnych oraz wiele innych.

Wesprzyj nasze działania!

Fundacja Dobrych Działań
KRS: 0000353742
Numer konta:
18 95330004 2001 0014 9855 0001

Aktualności

Dobiega końca realizacja projektu Ząbkowicko – Kłodzkie Centrum Aktywności Obywatelskiej, którego głównym  założeniem   było  zwiększenie aktywności społeczności lokalnych na Dolnym Śląsku poprzez umożliwienie dostępu do specjalistycznej wiedzy z zakresu możliwości prawnych podejmowania aktywności na rzecz środowisk lokalnych, codziennego funkcjonowania organizacji pozarządowych,  pozyskiwania środków finansowych na działania......

Fundacja Sztukupuku zatrudniając artystów, rzemieślników, animatorów, muzyków  w od lutego do grudnia 2020 r. zapoznała  w sposób kompleksowy ponad 130 mieszkańców gminy Ziębice i okolic z zabytkiem kultury, jakim jest Księga Henrykowska. Przeprowadzono  warsztaty artystyczne, rękodzielnicze, spotkania z historykiem, Bractwem Rycerskim. Cześć działań była prowadzona......