Aktywny Senior 60+. Aktywna Młodzież z Gminy Ząbkowice Śl. w procesie podnoszenia umiejętności i sprawności fizycznej poprzez uczestniczenie w zajęciach sportowo – rekreacyjnych