PAMIĘĆ ŚWIATA. Ocalić od zapomnienia – w 750 rocznicę spisania Księgi Henrykowskiej

PAMIĘĆ ŚWIATA. Ocalić od zapomnienia – w 750 rocznicę spisania Księgi Henrykowskiej

Fundacja Sztukupuku zatrudniając artystów, rzemieślników, animatorów, muzyków  w od lutego do grudnia 2020 r. zapoznała  w sposób kompleksowy ponad 130 mieszkańców gminy Ziębice i okolic z zabytkiem kultury, jakim jest Księga Henrykowska. Przeprowadzono  warsztaty artystyczne, rękodzielnicze, spotkania z historykiem, Bractwem Rycerskim. Cześć działań była prowadzona on-line. W czasie zajęć uczestnicy stawali się czeladnikami, brali udział w cechu szklarzy, farbiarzy, krawców, zdunów i garncarzy, kowali, malarzy. Uczyli się robić papier artystyczny, władać mieczem, tańczyć w duchu średniowiecznym, słuchali średniowiecznej muzyki- przedstawiono program Entre Av’ e Éva podejmujący tematy wizerunku kobiecości w średniowieczu.

Zostały zorganizowane 3 wyjazdy-wycieczki, które dały wyobrażenie o dawnych czasach i tradycjach związanych z rzemiosłem średniowiecznym. Zadanie zakończyła sesja fotograficzna „historyczne żywe obrazy” – czyli utrwalenie ucharakteryzowanych osób i scen na fotografii celem stworzenia unikatowych wspomnień i dzieł, będąca pamiątką wspólnych działań, ale też nauką historii, spektaklem, momentem zadumy nad mijającym czasem i ulotnością ludzkiego życia. Na zakończenie odbyło się spotkanie podsumowujące zadanie – online oraz wernisaż sylwestrowy.  Organizacja pozarządowa podjęła współpracę z Gminą Ziębice, Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży SOSW „Szansa”, Domem Pomocy Społecznej w Ziębicach, ZSP  w Ziębicach oraz Chorągwią Księstwa Ziębickiego.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki.  W lipcu odbyła się wycieczka do Klasztoru Księgi Henrykowskiej, w działaniu wzięli udział: dorośli, dzieci i młodzież, również niepełnosprawna z ośrodka „Szansa”. Było zwiedzanie całego kompleksu z przewodnikiem, spotkanie z historykiem. Uczestnicy zapoznali się z unikatowym zabytkiem, zarówno zwiedzaliśmy kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i Jana Chrzciciela, mauzoleum Piastów (kaplica Marii Magdaleny), klasztor cystersów, rezydencję i założenia parkowe. W plenerze zorganizowane zostało wyżywienie (poczęstunek, zakupiony prowiant na wynos). Druga wycieczka odbyła się do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, również w lipcu zwiedziliśmy całą dostępną ekspozycję w jedynym tego typu obiekcie w Polsce. Zwiedzanie z autoprzewodnikiem oraz warsztaty czerpania papieru, spotkanie z historykiem. Dorośli, dzieci, młodzież, również z ośrodka „Szansa” miały zapewniony transport i posiłek. W sierpniu budowaliśmy średniowieczne miasto w Centrum Poznawczym (Visitor Center) we Wrocławiu – dorośli, dzieci, młodzież dowiedzieli się, jak wyglądało średniowieczne miasto, czym się zajmowali ludzie, wspólnie projektowali średniowieczne przestrzenie, słuchali prelekcji historycznej. Makiety, modele i materiały edukacyjne zabrali do domów.  Uczestnicy mieli zapewniony transport i wyżywienie.

Udział w zajęciach był bezpłatny, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Ziębice.