Author: Fundajca DD

Dobiega końca realizacja projektu Ząbkowicko - Kłodzkie Centrum Aktywności Obywatelskiej, którego głównym  założeniem   było  zwiększenie aktywności społeczności lokalnych na Dolnym Śląsku poprzez umożliwienie dostępu do specjalistycznej wiedzy z zakresu możliwości prawnych podejmowania aktywności na rzecz środowisk lokalnych, codziennego funkcjonowania organizacji pozarządowych,  pozyskiwania środków finansowych na działania...

Fundacja Sztukupuku zatrudniając artystów, rzemieślników, animatorów, muzyków  w od lutego do grudnia 2020 r. zapoznała  w sposób kompleksowy ponad 130 mieszkańców gminy Ziębice i okolic z zabytkiem kultury, jakim jest Księga Henrykowska. Przeprowadzono  warsztaty artystyczne, rękodzielnicze, spotkania z historykiem, Bractwem Rycerskim. Cześć działań była prowadzona...

Wolontariat Grudzień jest miesiącem, w którym przypada Dzień Wolontariusza, dokładnie 5 grudnia, zachęcamy  więc do zapoznania się z artykułem dotyczącym wolontariatu  oraz zastanowieniem się nad potrzebą wolontariatu w naszym powiecie. Czym jest wolontariat? Zgodnie z polskim prawodawstwem jest to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób...

ZAPROSZENIE W imieniu Fundacji Dobrych Działań zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli, którzy chcą prowadzić działania na rzecz swoich społeczności lokalnych do udziału w Forum Aktywnych Obywateli i Organizacji Pozarządowych Powiatu Ząbkowickiego i Kłodzkiego, które odbędzie się w dn. 18.11.2020 r.  (środa) o godz. 1600 na...

Wspólnie z Młodzieżową Radą Miejską Ząbkowic Śl. zapraszamy na Forum Młodzieżowych Rad  26.10.2020 godz. 1200 Program Forum: 12.15-12.55- Debata zaproszonych gości nt. Roli Młodzieżowych Rad w życiu publicznym 13.00- 14.20- Stoliki eksperckie/ Word Cafe – Kawiarnia ZOK 14.20-15.00 Przerwa kawowa, drobny poczęstunek  Kawiarnia ZOK 15.00- 16.40 - Debata oksfordzka- Młodzieżowi...

Centrum Aktywności Obywatelskiej w Powiecie Ząbkowickim i w Kłodzkim Jeśli aktywnie działasz na rzecz swojej społeczności lokalnej, jesteś zaangażowany w pracę w organizacji pozarządowej lub chcesz założyć stowarzyszenie lub fundację  w Centrum Aktywności Obywatelskiej  uzyskasz pomoc doradców we wszystkich kwestiach z tym związanych. Do Państwa dyspozycji są...

SZKOLENIA: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z WYKORZYSTANIEM METODY PRINCE 2® ORAZ  AGILE PM®   Zapraszamy na ostatnie już  szkolenia   dotyczące  profesjonalnego  zarządzanie projektami  z wykorzystaniem metody  Prince 2® Foundation  oraz Agile PM®  Foundation  dla mieszkańców  Dolnego Śląska. Metody zarządzania projektami Prince 2® Foundation  oraz Agile PM®  Foundation  są jednymi  z najpopularniejszych...