Forum Młodzieżowych Rad

Forum Młodzieżowych Rad

Wspólnie z Młodzieżową Radą Miejską Ząbkowic Śl. zapraszamy na Forum Młodzieżowych Rad  26.10.2020 godz. 1200

Program Forum:

12.15-12.55- Debata zaproszonych gości nt. Roli Młodzieżowych Rad w życiu publicznym

13.00- 14.20- Stoliki eksperckie/ Word Cafe – Kawiarnia ZOK

14.20-15.00 Przerwa kawowa, drobny poczęstunek  Kawiarnia ZOK

15.00- 16.40 – Debata oksfordzka- Młodzieżowi Radni- doradcy czy aktywiści?

16.45 – 17.00 Podsumowanie i zakończenie Forum MRM

FORUM MŁODZIEŻWYCH RAD W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH – PODSUMOWANIE

26 września 2020r. w  Ząbkowickim Ośrodku Kultury odbyło się Forum Młodzieżowych Rad, w którym wzięli udział przedstawiciele  Młodzieżowych Rad Miejskich  Ząbkowic Śląskich, Kłodzka, Ziębic, Dzierżoniowa i Bielawy oraz zaproszeni goście: Burmistrz Ząbkowic Śl.- Marcin Orzeszek, Poseł na Sejm IX kadencji  – Marcin Gwóźdź,  Wicestarosta Powiatu Ząbkowickiego – Waldemar Wieja, Przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Michał Radoń, Joanna Kordas oraz  Sandra Paszek, Alina Prochasek z Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych  z Warszawy,  Prezes Fundacji Merkury z Wałbrzycha.   – Waldemar Weihs oraz reprezentujący Gminę Ziębice radny Wiktor Ochał.  Gospodarzem Forum była Młodzieżowa Rada Miejska Ząbkowic Śl. Gości powitała   Wiceprzewodnicząca MRM Ząbkowic Śl. – Angelika Werpulewska oraz Burmistrz Ząbkowic Śl. Rozpoczynająca Forum debata  na temat: „Rola Młodzieżowych Rad w życiu publicznym”, w której wzięli udział politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz młodzieżowi radni   stała się przestrzenią do  wymiany poglądów i doświadczeń  dotyczących  roli młodzieży w życiu publicznym, funkcjonowania młodzieżowych rad oraz potrzeby tworzenia Strategii na rzecz młodzieży na różnych poziomach: miasta, powiatu, województwa, kraju, która stworzy dla młodzieży przestrzeń do działania oraz rozwijania swojej aktywności społecznej, a nie będzie tylko kolejnym postawionym na półce  dokumentem.

W ramach Forum odbyły się także młodzieżowe warsztaty eksperckie podczas,  których młodzieżowi radni poruszyli ważne dla Młodzieżowych Rad  tematy  tj. szanse  i wyzwania dla Młodzieżowych Rad,  sposoby zwiększenia rozpoznawalności Młodzieżowych Rad w środowisku lokalnym czy postrzeganie młodzieżowych radnych przez środowisko lokalne, a w szczególności przez  samorządy. Osobnym tematem dyskusji młodzieżowych radnych był wolontariat. Forum zakończyła Debata Oksfordzka przygotowana i przeprowadzona przez Młodzieżową Radę Miejską Ząbkowic Śl.  pt. „Młodzieżowi radni doradcy czy aktywiści?”

Forum Młodzieżowych Rad zorganizowane zostało przez Fundację Dobrych Działań z Ząbkowic Śl. przy współpracy z Młodzieżową Radą Miejską Ząbkowic Śl. oraz  z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych. Na kolejne Forum zapraszamy za rok.

Forum odbyło się w ramach projektu „Ząbkowicko – Kłodzie Centrum Aktywności Obywatelskiej realizowanego  dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.